Loading

Prof. Dr.

Burhanettin ZENGİN

Faculty of Tourism

Turizm Rehberliği

Contact

bzengin@subu.edu.tr

+90 (264) 295 63 23

Güncellenme Tarihi : 25-09-2023 14:16

ULUSLARARASI :
1
A Research on the Development of Alternative Tourism Types in Karasu - Karasu’da Alternatif Turizm Türlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN, ŞEN LÜTFİ MUSTAFA, ÖKÇÜM ORHAN , Journal of Turkish Tourism Research - Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2023
Uluslararası   Hakemli   Doaj, Ceeol,Drji, Sobiad, Asos Index, Sis, Ici, Cite Factor   Özgün Makale
2
Determining the Psychographic Characteristics of Target Markets in The Tourism Industry: The Case of Istanbul - Turizm Endüstrisinde Hedef Pazarların Psikografik Özelliklerinin Tespiti: İstanbul Örneği
YAMAÇ ERDOĞAN ZEYNEP, ZENGİN BURHANETTİN , Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2023
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
3
Evaluation Of Sustainable Rural Tourism in The Clamp of Economy and Ecology - Ekonomi ve Ekoloji Kıskacında Sürdürülebilir Kırsal Turizmin Değerlendirilmesi
AK ÖZLEM, ZENGİN BURHANETTİN, TÜRKSEVEN ERKAN , JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS AND POLITICAL RESEARCHES, 2023
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
4
Rethinking overtourism in the post-COVID-19 period: Is demarketing a solution?
ZENGİN BURHANETTİN, ÇOLAK OĞUZ, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ŞENGEL ÜMİT , Journal of Tourism Management Research, 2023
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
5
The Effects of Perceived Value of Icons on Behavioural Intention: The Case of Cappadocia - Os Efeitos do Valor Percebido dos Ícones na Intenção Comportamental: O Caso da Capadócia, Turquia
EKER NURAY, ZENGİN BURHANETTİN , Revista Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, 2023
Uluslararası   Hakemli   DOAJ, ULRICHS, DIADORIM, Latintex, Ciencia   Özgün Makale
6
The impact of anxiety levels on destination visit intention in the context of COVID-19: the mediating role of travel intention
ŞENGEL ÜMİT, GENÇ GÖKHAN, IŞKIN MERVE, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ZENGİN BURHANETTİN, SARIIŞIK MEHMET , Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2023
Uluslararası   Hakemli   ESCI, Scopus   Özgün Makale
7
The impact of anxiety levels on destination visit intention in the ontext of COVID-19: The mediating role of travel intention
ŞENGEL ÜMİT, GENÇ GÖKHAN, IŞKIN MERVE, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ZENGİN BURHANETTİN, SARIIŞIK MEHMET , Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2023
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
8
The mediating role of memorable tourism experience on tourist behavior: A perspective on organized tours
ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ZENGİN BURHANETTİN , Tourism & Management Studies, 2023
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
9
A Descriptive Analysis of the Use of Cognitive Activity Measurement Methods in Tourism Neuromarketing - Turizm Nöropazarlamasında Bilişsel Aktivite Ölçüm Yöntemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Betimsel Analiz
AKPUR AKIN, ZENGİN BURHANETTİN , Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2022
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
10
A Study on the Perspectives of Tourism Education Students on Persons with Disabilities and Disabled Tourism in Turkey - Türkiye de Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerinin Engelli Bireylere ve Engelli Turizmine Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN, ŞEN LÜTFİ MUSTAFA, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2022
Uluslararası   Hakemli   ICI, ISI, DRJI, ROAD, Asos Index   Özgün Makale
11
An assessment on the news about the tourism industry during the COVID-19 pandemic
ŞENGEL ÜMİT, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, GENÇ GÖKHAN, IŞKIN MERVE, ZENGİN BURHANETTİN, SARIIŞIK MEHMET , Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2022
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
12
Analysis of Tourism Policies of Political Parties in Türkiye: Descriptive Analysis of Content for Party Programs - Türkiye’deki Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının İncelenmesi: Parti Programlarına Yönelik İçeriklerin Betimsel Analizi
ZENGİN BURHANETTİN, KOÇ İSMAİL , Journal of Turkish Tourism Research - TUTAD - Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2022
Uluslararası   Hakemli   ICI, ISI, DRJI, ROAD, Asos Index   Özgün Makale
13
Reflection of Digitalization and Social Media on Muslim-Friendly Tourism - Dijitalleşmenin ve Sosyal Medyanın Müslüman-Dostu Turizme Yansıması
ŞEYHANLIOĞLU HASAN ÖNAL, ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Hospitality and Tourism Issues, 2022
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus, CABİ, DRJI, AsosIndex, Bilgindeks, AcarIndex   Özgün Makale
14
The Effects of Corporate Websites Usability of Travel Agencies on Their Technological Capabilities
ŞENGEL ÜMİT, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, IŞKIN MERVE, ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 2022
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
15
The impacts of negative problem orientation on perceived risk and travel intention in the context of COVID-19: a PLS-SEM approach
ŞENGEL ÜMİT, GENÇ GÖKHAN, IŞKIN MERVE, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ASSIOURAS IOANNIS, ZENGİN BURHANETTİN, SARIIŞIK MEHMET, BUHALIS DIMITRIOS , Journal of Tourism Futures, 2022
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
16
A Research on the Importance of Digital Marketing for Hospitality Businesses in the COVID-19 Process: The Case of Kocaeli - COVID-19 Sürecinde Konaklama İşletmeleri İçin Dijital Pazarlamanın Önemi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli Örneği
ZENGİN BURHANETTİN, TURAN Oğuzhan , JOINNTT - Journal of New Tourism Trends, 2021
Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
17
A Study on the Perceptions of Academicians on Tourism Education - Akademisyenlerin Turizm Eğitimi Algısı Üzerine Bir Araştırma
ARSLAN Hakan, ZENGİN BURHANETTİN, TUNA ARSLAN Pelin , JOTAG Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
18
Bibliometric Framework of Postgraduate Theses in Tourism Guidance - Turizm Rehberliği Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Çerçevesi
ZENGİN BURHANETTİN,ATASOY BURAK , Alanya Academic Review - Alanya Akademik Bakış Dergisi, 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
19
Destination Image Perception: The Example of Erzincan-Kemaliye --- Destinasyon İmaj Algısı: Erzincan-Kemaliye Örneği
ZENGİN BURHANETTİN, TAŞ MUHAMMED , Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
20
Evaluation of the New Silk Road Trade Line from The Point of View of Turkish Tourism - Yeni İpek Yolu Ticaret Hattının Türkiye Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
ZENGİN BURHANETTİN, KOÇ İSMAİL , Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT), 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
21
Investigation of Tourism Demand in the Context of Development: Empirical Evidences
ŞENGEL ÜMİT, ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Global Tourism and Technology Research, 2021
Uluslararası   Hakemli   ISI- International Scientific Indexing, CABI, Cite Factor, Bilgindex   Özgün Makale
22
Problems Encountered by Female Employees in 5 Star Hotels in İstanbul
ZENGİN BURHANETTİN, ŞEN LÜTFİ MUSTAFA, ÜSTÜN MUHAMMED, BOZKURT EMRE , Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
23
Public Stakeholder Analysis for the Development of Tourism Activities in Artvin Destination - Artvin Destinasyonundaki Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Kamu Paydaş Analizi**
AKYOL CEYHUN, ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
24
Students' Expectations from Post-Graduation Professional Life
ASLAN HAKAN, ZENGİN BURHANETTİN, TUNA PELİN , Journal of Turkish Tourism Research - Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
25
The Bibliometric Analysis of Master's and Doctoral Thesis on Cittaslow Subject - Yavaş Şehir (Cittaslow) Konusundaki Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
ZENGİN BURHANETTİN, CENGİZ MERT , Journal of Turkish Tourism Research - Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
26
The effect of professional expectations of tour guiding students on their professional motivation
ŞENGEL ÜMİT,ÇEVRİMKAYA MUSTAFA,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Hospitality Leisure Sport Tourism Education, 2021
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
27
A Literature Review on the Use of Neuromarketing in Tourism in the Scope of Marketing Mix - Turizmde Nöropazarlamanın Pazarlama Karması Kapsamında Kullanımına İlişkin Literatür İncelemesi
AKPUR AKIN,ZENGİN BURHANETTİN , JOTAGS - Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
28
Descriptive Analysis of Graduate Theses in the Field of Neuromarketing in Turkey - Türkiye’de Yapılmış Nöropazarlama Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Betimsel Analizi
AKPUR AKIN,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
29
Destinasyon Sürdürülebilirliği Kapsamında De-Marketing Uygulamaları: Sapanca Destinasyonuna Dair Önleyici Bir Çalışma
ZENGİN BURHANETTİN,KİPER VAHİT OĞUZ , Journal of Turkish Tourism Research, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
30
Determinants of Tourism Demand Intended Turkey: The Case ofOECD Countries - Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Business Academy - İşletme Akademisi Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   DRJI Directory of Research Journals IndexingRI-ROOTINDEXINGReseachBib – Academic Resource IndexISI International Scientific IndexingEurasian Scientific Journal IndexSCRIBDGeneral Impact FactorICI Index Copernicus International   Özgün Makale
31
Determination of the Anxiety and Expectations of University Students about Their Future - Üniversite Öğrencilerinin Gelecekleriyle İlgili Kaygı ve Beklentilerinin Belirlenmesi
ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL ÜMİT , Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
32
Evaluation Of Postgraduate Theses On Social Media Via Content Analysis - Sosyal Medya Pazarlaması Konusundaki Lisansüstü Tezlerin İçerik Analiziyle Değerlendirilmesi
ZENGİN BURHANETTİN,SERDAROĞLU YASEMİN , Gaziantep University Journal of Social Sciences - Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
33
Expectation Differences Between the Tourism Sector and Students: A Comparative Analysis
ŞENGEL ÜMİT,GENÇ GÖKHAN,ZENGİN BURHANETTİN , The European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 2020
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
34
Factors Affecting Tourism Demand Aimed at Turkey from Asia And America: Panel Data Analysis - Asya ve Amerika’nın Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebini Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , Commentary Management Method International Journal of Management Economics and Philosophy - Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus, Root Indexing, ASOS indeks, SOBİAD, CiteFactor ve DRJI   Özgün Makale
35
Factors Affecting Tourism Demand for Turkey from the European Countries: Panel Data Analysis - Avrupa Ülkelerinden Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebini Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , IBAD Journal of Social Sciences - IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   MLA, ERIHPLUS (Europan Reference Index for the Humanities and Social Sciences)DOAJ, SOBIAD, Google Scholar, ASOS Index, DRJI (Directory of Research Journals Indexing),ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing Service)I2OR (International Institute of Organized Research, JournalFactor (JF), COSMOS IF, IdealOnlineBielefeld Academic Search Engine (BASE), Rootindexing (RT), MIAR, CiteFactor   Özgün Makale
36
Foreign Direct Capital Investments in Turkey:An Evaluation on Tourism Sector - Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
AK ÖZLEM,ZENGİN BURHANETTİN , Foreign Direct Capital Investments in Turkey:An Evaluation on Tourism Sector - Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme, 2020
Uluslararası   Hakemli   Dergi Park, Crossref - Digital Object Identifier, Doaj - Directory of Open Access Journals, Root Indexing, ICI World of Journals, Academic Resource Index - Research Bible, Root Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, Sobiad Atıf Dizini / Sobiad Citati Index, SIS Scientific Indexing Service   Özgün Makale
37
Investigation of E-Complaints for Accommodation Companies: The Case of Sakarya-Konaklama İşletmelerine Yönelik E- Şikâyetlerin İncelenmesi: Sakarya Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,HALİLOĞLU SELİN , Saffron Journal Of Culture And Tourism Research-Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   Saffron Journal Of Culture And Tourism Research-Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi   Özgün Makale
38
The Effects of Cave Tourism on Akçakoca Tourism: Fakıllı Cave Example - Mağara Turizminin Akçakoca Turizmine Etkileri: Fakıllı Mağarası Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,EKER MERT , Journal of Turkish Tourism Research - Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   ULAKBİM TR-Dizin of TUBITAKDOAJ Directory of Open Access JournalsCEEOL Central and Eastern European Online LibraryDRJI Directory of Research Journals IndexingSOBIADASOS INDEX Academia Social Science IndexCiteFactorSIS Scientific Indexing ServicesiCi Indian Citation IndexGoogle ScholarElectronic Journal LibraryROAD ROAD, The Directory of Open Access Scholarly ResourcesReseachBib – Academic Resource IndexISI International Scientific IndexingRI-RootindexingScilit-Scientific LiteratureTürk Turizm DiziniZDB ZEITSCHRIFTEN DATENBANKWorldCat   Özgün Makale
39
The Professional Expectations of First Graders in Tourism Guidance - Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Current Tourism Research-Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
40
Yerel Yöneticilerin Bölge Turizmine Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma: Artvin - Arhavi Örneği
AKYOL CEYHUN,ZENGİN BURHANETTİN,AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN,ULAMA ŞEVKİ , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi - Journal of Eskişehir Osmangazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2020
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
41
A Comparative Study to Measure Cabin Services Quality Perception of Internal and External Costumers - İç ve Dış Müşteriler Açısından Kabin Hizmetleri Kalite Algısını Ölçmeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma
AKPUR AKIN,ZENGİN BURHANETTİN , Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiUluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
Uluslararası   Hakemli   CROSSREF, Dergipark, DOAJ, ICI World of Journal, Research BİB, Root Indexing   Özgün Makale
42
An Analysis on The Role of Local Food and Beverage in Rural Tourism - Kırsal Turizmde Yerel Yiyecek ve İçeceklerin Rolü Üzerine Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN,KAPUCUOĞLU MUSTAFA İNANÇ , JOSCAD - SAKTAD - Saffron Journal of Culture and Tourism Research - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019
Uluslararası   Hakemli   J-Gate, Index Copernicus, DRJI, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, Udledge.   Özgün Makale
43
An Examination of the Outcomes of Psychographic Market Segmentation Activities in Hotel Businesses - Otel İşletmelerinde Psikografik Pazar Bölümlendirme Faaliyetlerinin Sonuçlarına Yönelik Bir İnceleme
YAMAÇ ZEYNEP,ZENGİN BURHANETTİN , International Social Sciences Studies Journal, 2019
Uluslararası   Hakemli   Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)CiteFactor Academic Sicentific JournalsInternational Index CopernicusResearchBible (Academic Resource Index)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Social Science Research Network (SSRN)Advanced Science IndexinfoBase ındexScience Library IndexDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific World Index ( SCIWIN)Scientific Indexing Services (SIS)Root Society for Indexing and Impact Factor ServiceI2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF)Active Search Results Engineer (ASR)OCLC WorldCatISSUU Journal ListingsSociety of Economics and DevelopmentGeneral Impact FactorCosmos Impact FactorSOBİAD Atıf DiziniSPARC Indexing   Özgün Makale
44
Destination Image Evaluation and Analysis from the Suppliers’ Perspective within the scope of Historical and Cultural Values of Istanbul/İstanbul’un Tarihi ve Kültürel Değerleri Kapsamında Arz Sağlayıcılar Perspektifinden Destinasyon İmajının Değerlendirilmesi ve Analizi
YAMAÇ ERDOĞAN ZEYNEP,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of History Culture and Art Research, 2019
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
45
Effects of Destination Marketing on Local Development: Example of Şanlıurfa - Destinasyon Pazarlamasının Yerel Kalkınmaya Etkileri: Şanlıurfa Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,ŞEYHANLIOĞLU HASAN ÖNAL , JOTAGS - Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
Uluslararası   Hakemli   ULAKBİM TR Dizin, Index Copernicus InternationalASOS IndexInternational Scientific IndexingGlobal Impact Factor (GIF)Universal Imfact FactorScholar SteerAcar IndexDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services (SIS)CiteFactor Academic Scientefic JournalsSOBIAD – Social Sciences Citation Index   Özgün Makale
46
Evaluation of Afyonkarahisar Cuisine in Terms of Gastronomy Tourism - Afyonkarahisar Mutfağının Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi
ZENGİN BURHANETTİN,GÜRKAN AHMET SELÇUK , JOSCAD - Saffron Journal of Culture and Tourism Research - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019
Uluslararası   Hakemli   J-Gate, Index Copernicus, International, DRJI, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, Udledge   Özgün Makale
47
Evaluation of Camping and Caravan Tourism Potential of İznik Lake and Its Environment - İznik Gölü İle Çevresinin Kamp ve Karavan Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
AKPUR AKIN,ZENGİN BURHANETTİN , TURAR Turizm ve Arastırma DergisiJournal of Tourism And Research, 2019
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus, ASOS Index   Özgün Makale
48
Evaluation of Farm Tourism Activities on Traditional Culinary Culture Sustainability - Çiftlik Turizmi Faaliyetlerinin Geleneksel Mutfak Kültürü Sürdürülebilirliği Açısından Değerlendirilmesi
SAVGIN ELMAS CEREN,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
Uluslararası   Hakemli   ULAKBİM TR DizinIndex Copernicus InternationalASOS IndexInternational Scientific IndexingGlobal Impact Factor (GIF)Universal Imfact FactorScholar SteerAcar IndexDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services (SIS)CiteFactor Academic Scientefic JournalsSOBIAD – Social Sciences Citation Index   Özgün Makale
49
Expectations from Tourism Industry of Families of University Students Studying in Tourism - Turizmde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Ailelerinin Turizm Endüstrisinden Beklentileri
SARIİPEK SEMİH,ZENGİN BURHANETTİN , SSSJournal – International Social Sciences Studies Journal, 2019
Uluslararası   Hakemli   ESJI- Eurasian Scientific Journal Index, International Index Copernicus, CiteFactor-Academic Scientific Journal, ResearchBible Academic Resource Index, DIFF Directory of Indexing of Impact Fact, SSRN Social Science Research Network, Advanced Science Index, infoBase Index, Science Library Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific World Index ( SCIWIN), Scientific Indexing Services (SIS), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, I2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF), Active Search Results Engineer (ASR), OCLC WorldCat, ISSUU Journal Listings, Society of Economics and Development, General Impact Factor, Cosmos Impact Factor, SOBİAD Atıf Dizini, SPARC Indexing   Özgün Makale
50
Investigation of Factors Affecting Choice of Major: A Research on Tourism Management Students - Bölüm Tercihini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN,GENÇ GÖKHAN , International Journal of Contemporary Tourism Research, 2019
Uluslararası   Hakemli   DOAJ Index Copernicus CiteFactor DRJI ResearchBib Eurasian Scientific Journal Index Google Scholar JournalSeekCrossRef Bielefeld Academic Search Engine (BASE) OpenAIRE ROADTürkiye Turizm Dizini   Özgün Makale
51
The Assessment of Nature Tourism Potential of Kastamonu within Alternative Tourism - Kastamonu İlinin Doğa Turizmi Potansiyelinin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi
ZENGİN BURHANETTİN,KOÇ DİLARA EYLÜL,ULAMA ŞEVKİ , SAKTAD - Saffron Journal of Culture and Tourism Research - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019
Uluslararası   Hakemli   J-Gate, Index Copernicus, International, DRJI, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, Udledge   Özgün Makale
52
The Bibliometric Analysis of Graduate Theses for Agricultural Tourism - Tarım Turizmine Yönelik Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN,AKYOL CEYHUN,ULAMA ŞEVKİ,ZENGİN BURHANETTİN , JOTAGS - Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
Uluslararası   Hakemli   ULAKBİM TR DizinIndex Copernicus InternationalASOS IndexInternational Scientific IndexingGlobal Impact Factor (GIF)Universal Imfact FactorScholar SteerAcar IndexDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services (SIS)CiteFactor Academic Scientefic JournalsSOBIAD – Social Sciences Citation Index   Özgün Makale
53
The Concept of Low-Cost Airline Transportation: Definition andMeaning
AKPUR AKIN,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Turizmoloji, 2019
Uluslararası   Hakemli   Türkiye Turizm Dizini DOAJ SOBIAD ASOS Index ERIH PLUS   Özgün Makale
54
The Effect of the Use of Social Media on the Preferences of Food and Beverage Business of Consumers - Sosyal Medya Kullanımının Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihlerine Etkis
ZENGİN BURHANETTİN,ÇAKMAK MUZAFFER , DIYALEKTOLOGNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCESULUSAL SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019
Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
55
The Impact of Burnout on Organizational Commitment: A Study of Public Sector Employees in Turkey
SARIIŞIK MEHMET,BOĞAN ERHAN,ZENGİN BURHANETTİN,DEDEOĞLU BEKİR BORA , Journal of Global Business Insights, 2019
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus International   Özgün Makale
56
Tourist Destinations in Literary Works: the novel ”A Memento For Istanbul”
ŞENGEL ÜMİT,IŞKIN MERVE,ZENGİN BURHANETTİN,SARIIŞIK MEHMET , Anais Brasileiros de Estudos Turísticos - ABET, 2019
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
57
A Conceptual Model for the Farm Tourism in Turkey - Türkiye’de Çiftlik Turizmine Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi
SAVGIN ELMAS CEREN,ZENGİN BURHANETTİN , ASOS - The Journal of Academic Social Science, 2018
Uluslararası   Hakemli   SOBİAD, Cite Factor, Index Copernicus, Asos Index, Academic Keys, Scientific Indexing Services, ASRPC, OAJI.net, DRJI, İSAM, Akademik Dizin, Indian Citation Index, etc.   Özgün Makale
58
Benchmarking Entrepreneurship Intentions of Kastamonu, Tosya and Sakarya Young People
DİLEK SERKAN,KÜÇÜK ORHAN,İNANÇLI SELİM,ZENGİN BURHANETTİN , International Journal of Applied Economic and Finance Studies, 2018
Uluslararası   Hakemli   Elsevier, Scopus, Proquest, Ibss   Özgün Makale
59
Tourism Perception of Young People and Tourism Support A Research on The Students of Sakarya University - Gençlerin Turizm Algısı ve Turizme Verilen Destek Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN,KINGIR SAİD,ŞAHİN TEZCAN NİLÜFER , Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi - Bartın University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2018
Uluslararası   Hakemli   EBSCOhost, Google Scholar, Sobiad, ASOS Index   Özgün Makale
60
University Student’s Perception of Image Role in Destination Marketing Arhavi Vocational School Sample - Destinasyon Pazarlamasında İmaj Rolünün Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması Arhavi MYO Örneği
AKYOL CEYHUN,ZENGİN BURHANETTİN,AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN,ULAMA ŞEVKİ , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi - MANAS Journal of Social Studies, 2018
Uluslararası   Hakemli   TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, Google Scholar, The European Reference Index forthe Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi(TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic JournalsIndex (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler AtıfDizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell’xxs Scholarly Analytics   Özgün Makale
61
Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Endüstrisine İlişkin Algısı - Students in Tourism Education with Higher Education Level Acquisition Related to Tourism Industry
ZENGİN BURHANETTİN,KIRMIZI AHMET , JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES STUDIES, 2018
Uluslararası   Hakemli   Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Index Copernicus, ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF), Social Science Research Network (SSRN), Advanced Science Index, infoBase ındex, Science Library Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific World Index ( SCIWIN), Scientific Indexing Services (SIS), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, I2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF), Active Search Results Engineer (ASR), OCLC WorldCat, ISSUU Journal Listings, Society of Economics and Development, General Impact Factor, Cosmos Impact Factor   Özgün Makale
62
A Research on Suggestions for Administrative Error and Problems in Food Beverage Business - Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yönetsel Hata ve Sorunlarına Çözüm Önerileri Üzerine Bir Çalışma
ZENGİN BURHANETTİN, BİLGİÇLİ İSMAİL , TURAN-SAM, 2017
Uluslararası   Hakemli   Worldcat, Pro-Quest(USA), GOOGLE-SCHOLAR(USA), ASOS-INDEX(TURKEY), Index Copernicus International-ICI(Poland/EUROPEAN UNION), ULRICH'S-WEB-GLOBAL-SERIALS-DIRECTORY(USA), SOBIAD(TURKEY) ARAŞTIRMAX-ARASTIRMAX-BİLİMSEL-YAYIN-İNDEKSİ(TURKEY), TO-KAT-ULUSAL-TOPLU-KATALOG(TURKEY), AKADEMİK-DİZİN-AKADEMİK-TÜRK-DERGİLERİ-İNDEKSİ(TURKEY), TEİ-TÜRK-EĞİTİM-İNDEKSİ(TURKEY), CEEOL-Central and Eastern European Online Library(Germany/EUROPEAN UNION)   Özgün Makale
63
An Example Event Analysis on the Evaluation of Rural Tourism Potential in the Scope of Alternative Tourism: Narköy - Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Örnek Olay Analizi: Narköy
YAMAÇ ZEYNEP,ZENGİN BURHANETTİN , ASOS - The Academic Journal of Academic Social Science, 2017
Uluslararası   Hakemli   Ulrichs, Sobiad, Cite Factor, EBSCO, ASOS, Index Copernicus,   Özgün Makale
64
Assessment of Local Cuisines in Terms of Gastronomy Tourism: A Sample of Sivas - Yerel Mutfakların Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: Sivas Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,Işkın Merve , The Journal of Academic Social Sciences - Academik Sosyal Bilkimler Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   Ulrichs, Sobiad, Cite Factor, Index Copernicus, Asos Index, Academic Keys, Scientific Indexing Servises,   Özgün Makale
65
Determınatıon Of Socıo-Economıc Effects Of Tourısm: A Research On The Vıews Of Unıversıty Students - Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Algılanması: Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN,ERYILMAZ BURAK,ŞENGEL ÜMİT , The Journal of Social Sciences Institute (100. Year University, Van), 2017
Uluslararası   Hakemli   Scientific Indexing Services, SOBİAD, Google Academic, Dergipark, Türk Eğitim İndexi   Özgün Makale
66
Evaluating of Advertising Activates of Travel Agencies by Managers’ Perspective - Seyahat Acentalarındaki Reklam Faaliyetlerinin Yöneticilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
YAMAÇ ZEYNEP,ULAMA ŞEVKİ,ZENGİN BURHANETTİN , The Journal of Academic Social Science - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   SOBIAT, Cite Factor, ASOS, Index Copernicus, Academic Key   Özgün Makale
67
Evaluation The Role of Tourism On the Development of Bitlis Province According to Demographic Features of Local People - Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolünün Yerel HalkınDemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi1
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , JOURNAL OF TURKISH TOURISM RESEARCH - TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017
Uluslararası   Hakemli   ASOS INDEX Academia Social Science IndexDRJI Directory of Research Journals IndexingSIS Scientific Indexing ServicesiCi Indian Citation IndexCEEOL Central and Eastern European Online LibraryİSSUUGoogle ScholarElectronic Journal Library   Özgün Makale
68
Evaluation of Tourism Establishments in Terms of Tourism Incentive Law
BİLGİÇLİ İSMAİL, ZENGİN BURHANETTİN , UHBAB International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences, 2017
Uluslararası   Hakemli   SCILIT, Ulrichs, Ebsco, Acarindex,   Özgün Makale
69
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Nedenler: İstanbul Vakıf Üniversiteleri Örneği (Reasons Affecting University Preferences of Students Who Get Tourism Education at Undergraduate Level: Example of Istanbul Foundation Universities)
ZENGİN BURHANETTİN,UZUT İSMAİL , Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   Ulrichs, ASOS INDEX, DRJI Directory of Research Journals IndexingSIS Scientific Indexing ServicesiCi Indian Citation IndexCEEOL Central and Eastern European Online Library   Özgün Makale
70
Problems and Solution Proposals in the Applıcatıon Educatıon in Tourısm Educatıonal Students: Gazi Unıversıty Sample - Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Uygulama Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunları Ve Çözüm Önerileri: Gazi Üniversitesi Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,KIRMIZI AHMET , The Journal of Academic Social Science - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   SOBIAT, Cite Factor, ASOS, Index Copernicus, Academic Key   Özgün Makale
71
Reasons Affecting University Preferences of Students Who Get Tourism Education at Undergraduate Level: Example of Istanbul Foundation Universities - Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Nedenler: İstanbul Vakıf Üniversiteleri Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,UZUT İSMAİL , The Journal of Turkish Tourism Researches -Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   ASOS Index, DRJI Directory of Research Journals Indexing, SIS Science Indexing Services, ICI Indian Citation Index   Özgün Makale
72
The Evaluation of Tourist Guiding Law by the Perspective of Professional Tourist Guides - Turist Rehberliği Meslek Kanununun Profesyonel Turist Rehberlerince Değerlendirilmesi
ZENGİN BURHANETTİN,EKER NURAY,ERKOL BAYRAM GÜL , JTHM-Journal of Travel and Hospitality Management / SOİD- Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
73
The Relationship between Mobbing and Motivation: A Study on Tourist Guide
ERKOL BAYRAM GÜL,ZENGİN BURHANETTİN , International Journal of Recent Scientific Research, 2017
Uluslararası   Hakemli   SCIENCE CENTRALOPEN J-GATEDOCSTOCINDIAN CITATION INDEXYAHOO SEARCHSCRIBDRESEARCH BIBLEPROQUEST, UNITED KINGDOMACADEMIA.EDUSLIDE SHAREAUTHOR STREAMGIF- INSTITUTION FOR INFORMATION RESOURCESSHERPA/RoMEO (UK)PUB ZONEDIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI)ULRICH’xxS INTERNATIONAL PERIODICAL DIRECTORY, UNITED STATES, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE (CAS), UNITED STATESSCOPUSPUB MED CENTRALJOURNAL SEEKSSCIRUSCABI, UKEMBASEMEDLINEDOAJEMBASCO HOSTPUBHUB, UNITED STATESELECTRONIC JOURNAL LIBRARYSCIENTIFIC COMMONSUNIVERSITY OF ROCHESTERINDIA OPEN ACCESS JOURNALACADEMIC JOURNAL DATA BASEPDF- SEARCH ENGINEACADEMIC INDEXACADEMIC RESOURCESCABELLS DIRECTORIESELISVERBIOLINE INTERNATIONALAFRICAN INDEX MEDICUSAFRICAN JOURNAL ONLINESAFETY LITGET CITEDHINARIASCI DATABASENEWJOUR, UNITED STATESMICROSOFT ACADEMIC SEARCH, UNITED STATESCITE SEER X – BETABIBILIOTICAJADOUN SCIENCE JOURNAL ACCESS DIRECTORYGENEVA FOUNDATION, SCIENCE PAKISTHANPUBGETDERMEDEXIMPACT INDEX,THE OPEN ACCESS PORTALRubriq-betaIndianJournals.comGeneva Foundation for Medical Education and Research, SWITZERLANDOCLC, WorldCat Knowledge Base, USAAPSWIKIDOTBASEVIRTUAL LIBRARY(PHARMACYJOURNALS)OPEN ACCESS JOURNALS SEARCH ENGINE (OAJSE)INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORSJOURNALSTHE UNIVERSITY OF MELBOURNECONNECT JOURNALSINDIANA UNIVERITYEAST VIEWEDITIWIDERNETACADEMIC RESOURCESE SCIENCEE JOURNAL MANAGERJOURNAL INDEXJOUR INFORMATICSISEEKEFITAWISSENSCHAFTSZENTRUM, BERLINGREEN PILOTSECRET SERACH ENGINE LABSNATIONAL SCIENCE DIGITAL LIBRARYINTERNATIONAL CONSORTIUM FOR THE ADVANCEMENT OF ACADEMIC PUBLICATION (ICAAP)TJDB DATA BASE, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, POLAND, GOOGLE SCHOLAR, ACTIVE SEARCH RESULTS- ASR,   Özgün Makale
74
The Role and the Importance of Tourism in Economic Development of Bitlis Province - Bitlis İlinin Ekonomik Kalkinmasında Turizmin Rolü ve Önemi
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , TURAN-SAM Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergi, 2017
Uluslararası   Hakemli   Ulrichs, index Copernicusi Asos, Araştırmaz, Dergi Park, Google Academic   Özgün Makale
75
The Use of Marketing Information Systems in Hospitality Industry: A Study on Five Star Hotels in Istanbul - Pazarlama Bilişim Sistemleri Kullanımının Konaklama İşletmelerine Etkileri: İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN,ARSLAN HAKAN , The Journal of Academic Social Sciences - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   Ulrichs, SOBIAT, Cite Factor, Index Copernicus, ASOS Index, Academic Key,   Özgün Makale
76
A Research about the Effects of Personality Traits over Tourism Management Department Preferences Kişilik Özelliklerinin Turizm Bölümleri Tercihlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
ŞENGEL ÜMİT,İBİŞ SALİM,ZENGİN BURHANETTİN,BATMAN ORHAN , The Journal of Human Sciences, 2016
Uluslararası   Hakemli   ASOS Sosyal Bilimler İndeksiDOAJEBSCOElektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg)GanamicsGoogle Scholar, Google Scholar h5-index and h5-median valueIndex Copernicus InternationalJ-GateMichigan eLibraryMichigan State University Libraries CatalogOpenAIREScopusSlicitTÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru*TÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)*Western Michigan University Libraries CatalogWorldCat   Özgün Makale
77
A Study on Customer Satisfaction Example of Umrah Travelling Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma Umre Seyahatleri Örneği
TAŞ Muhammet,ZENGİN BURHANETTİN , Bartin University, Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2016
Uluslararası   Hakemli   EBSCOhost, TÜBİTAKUlakbim, Acarindex.com, DergiPark   Özgün Makale
78
Evaluation of Thermal Tourism Potentıal of Sakarya Sakarya İli Termal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
ZENGİN BURHANETTİN,EKER NURAY , Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, ASOS ve ARAŞTIRMAX   Özgün Makale
79
Evaluation of Tourist Guide Education an Application to Professional Tourist Guides - Turist Rehberliği Eğitiminin Değerlendirilmesi Profesyonel Turist Rehberleri Üzerine Bir Uygulama
EKER NURAY,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Research in Education and Teaching - Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   SIS Science Indexing Services, DRJI, Asos Index, Arastırmax, Oaji.net, Acarindex,   Özgün Makale
80
Pre Accession EU Rural Development Funds IPARD Examination of Rural Tourism Support Katılım Öncesi AB Kırsal Kalkınma Fonları IPARD Kırsal Turizm Desteklerinin İncelemesi
ZENGİN BURHANETTİN,SAVGIN ELMAS CEREN , AKBA Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
Uluslararası   Hakemli   Open Access, Arastirmax, AsosIndex, Akademik Dizin, İsaam, Aniji, e-book engine, Google Academic, Academic Keys   Özgün Makale
81
A Case Study on Financial Analysis in Hotel Businesses Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi
ŞEN LÜTFİ MUSTAFA,ZENGİN BURHANETTİN,FARİD YUSUBOV , İşletme Bilimi Dergisi - Journal of Business Science, 2015
Uluslararası   Hakemli   ASOS Index   Özgün Makale
82
A Research on the Image Perception of Sakarya Destination - Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Bir Araştırma
Yamaç Zeynep,ZENGİN BURHANETTİN , İşletme Bilimi Dergisi - The Journal of Business Science, 2015
Uluslararası   Hakemli   Tübitak-Ulakbim, Asos ındex, Index Copernicus, Google Scholar   Özgün Makale
83
Bartın ve Harran Üniversitelerinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Ders İçeriklerine Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi Evaluatıon of Bartın and Harran Unıversity Student in Tourism on the Comments on Tourısm Educatıon Courses
UYAR HANDE,ZENGİN BURHANETTİN , ASOS JOURNAL - The Journal of Academic Social Science - Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   İSAM, ASOS, OAJI, RESEARCH BIBLE, DRJI, AKADEMİK DİZİN, ICI, CITEFACTOR, TEİ, SJOURNALS INDEX, JOURNAL INDEX, AJNS, ADVANCED SCIENCE INDEX   Özgün Makale
84
Bölüm Tercihi İle Kişilik Arasındaki İlişki Kastamonu Turizm Fakültesi Örneği The Relationship Between Department Preference and Personality Sample of Kastamonu University Faculty of Tourism
ŞENGEL ÜMİT,PAMUKÇU HÜSEYİN,ZENGİN BURHANETTİN , Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi - Journal of Kastamonu University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2015
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, ASOS, ARASTIRMAX   Özgün Makale
85
Creation Of Gastronomy Tourism Index In The Context Of Evaluating Gastronomy Tourism As The Alternative Types Of Tourism Gastronomi Turizminin Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi Bağlamında Gastronomi Turizm İndeksinin Oluşturulması
UYAR HANDE,ZENGİN BURHANETTİN , ASOS JOURNAL, 2015
Uluslararası   Hakemli   İSAM, ASOS, OAJI, RESEARCH BIBLE, DRJI, AKADEMİK DİZİN, ICI, CITEFACTOR, TEİ, SJOURNALS INDEX, JOURNAL INDEX, AJNS, ADVANCED SCIENCE INDEX   Özgün Makale
86
Cultural Heritage in Söğüt and Perspective of Local Public about Tourism - Söğüt İlçesinde Kültürel Miras ve Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı
VATAN AHMET,ZENGİN BURHANETTİN , ASOS JOURNAL - The Journal of Academic Social Science - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   İSAM, ASOS, OAJI, RESEARCH BIBLE, DRJI, AKADEMİK DİZİN, ICI, CITEFACTOR, TEİ, SJOURNALS INDEX, JOURNAL INDEX, AJNS, ADVANCED SCIENCE INDEX   Özgün Makale
87
Hac ve Umre Organizasyonlarında Müşteri Memnuniyeti Sakarya İli Alan Araştırması Hajj and Umrah Organizations in Customer Satisfaction Sakarya Province of Field Research
ŞEN LÜTFİ MUSTAFA,ZENGİN BURHANETTİN,MUHAMMET TAŞ , Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi - Journal of Kastamonu University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2015
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, ASOS, ARASTIRMAX   Özgün Makale
88
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerinin Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri Derslarine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
ÖZEN İBRAHİM AKIN,ZENGİN BURHANETTİN , Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, ASOS, ARAŞTIRMAX   Özgün Makale
89
Misyon Vizyon Bildirilerinin Müşteri Odaklılık Yönünden Değerlendirilmesi 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği
CİVELEK ORUÇ MAKBULE,ZENGİN BURHANETTİN , Kastamonu Üniversitesi İİBF dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, ASOS, ARAŞTIRMAX   Özgün Makale
90
Regional Tourism Planning and Sustainable Development Şanlıurfa Sample Bölge Turizmini Planlama ve Sürdürülebilir Turizm Şanlıurfa Örneği
ERKOL GÜL,ZENGİN BURHANETTİN , ASOS JOURNAL: The Journal of Academic Social Science - Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   İSAM, ASOS, OAJI, RESEARCH BIBLE, DRJI, AKADEMİK DİZİN, ICI, CITEFACTOR, TEİ, SJOURNALS INDEX, JOURNAL INDEX, AJNS, ADVANCED SCIENCE INDEX   Özgün Makale
91
The Effects of Food Culture And Food Beverage Marketing Strategies of Şanlıurfa onMarketing in Terms of Tourism According to Local Food Beverage Enterprises Perspective - Şanlıurfa da Bulunan Yöresel Yiyecek İçecek İşletmelerinin Pazarlama Stratejilerinin Şehrin Turizm Açısından Pazarlanabilirliğine Etkileri
ERKOL GÜL,ZENGİN BURHANETTİN , ASOS JOURNAL - The Journal of Academic Social Science - Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   İSAM, ASOS, OAJI, RESEARCH BIBLE, DRJI, AKADEMİK DİZİN, ICI, CITEFACTOR, TEİ, SJOURNALS INDEX, JOURNAL INDEX, AJNS, ADVANCED SCIENCE INDEX   Özgün Makale
92
Çevresel İnovasyon ve Konaklama İşletmelerindeki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma İstanbul Örneği Environmental Innovation and Research about Applications on Accommodation Enterprises Istanbul Sample
VATAN AHMET,ZENGİN BURHANETTİN , ASOS JOURNAL - The Journal of Academic Social Science - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   İSAM, ASOS, OAJI, RESEARCH BIBLE, DRJI, AKADEMİK DİZİN, ICI, CITEFACTOR, TEİ, SJOURNALS INDEX, JOURNAL INDEX, AJNS, ADVANCED SCIENCE INDEX   Özgün Makale
93
Alternatif Turizm Türlerinin Pazarlanabilirliği ve Seyahat Acentalarının Bakış Açıları Şanlıurfa Örneği Marketable of Types Alternative Tourism and View of Travel Agents Example Şanlıurfa
ZENGİN BURHANETTİN,SANCAR MUHAMMET FATİH , Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014
Uluslararası   Hakemli   ASOS, ULAKBİM, EBSCO Host   Özgün Makale
94
Amasya İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Evaluation of The Alternative Tourism Potential of Amasya Province
ZENGİN BURHANETTİN,ÖZTÜRK EMRAH,SALHA HAMİDE , Namık Kemal University Institute of Social Sciences - Papers on Social Science, 2014
Uluslararası   Hakemli   ASOS, ZDB, PROQUEST, Index Copernicus   Özgün Makale
95
Turizm Ürünlerinin Pazarlanmasında Fiziksel Kanıt Stratejileri Physical evidence Strategies for Marketing of Tourism Products
ZENGİN BURHANETTİN,YILDIRGAN RECEP , Bilgi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi-Knowledge, International Journal of Social Sciences, 2014
Uluslararası   Hakemli   IPSA, WPSA, EBSCO, PAIS, CIAO, IBZ, IBR, ASOS   Özgün Makale
96
Turizmde Kurumsallaşma Sorunları Aile İşletmeleri Örneği The Instituonalization Problems in Tourism Sector Family Businesses Sample
ZENGİN BURHANETTİN,AKYOL CEYHUN , AKBA-Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
Uluslararası   Hakemli   Index Islamicus, Arastirmax, ANIJI, ASOS, Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi, EBSCO, Index Copernicus, Research Bible   Özgün Makale
97
Bodrum Destinasyonunda Engelli Turizm Pazarının Değerlendirilmesi The Evaluation of Tourism Market For Disabled People in Bodrum Destination
ZENGİN BURHANETTİN,ERYILMAZ BURAK , UİİİD, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - IJEAS, International Journal Of Economic & Administrative Studies, 2013
Uluslararası   Hakemli   EBSCO; ASOS, ULAKBİM   Özgün Makale
98
Measuring Efficiency Based on Financial Performance A Research on Tourism Enterprises Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN,ÇÖMLEKÇİ İSTEMİ,MESCİ ZEYNEP , Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2013
Uluslararası   Hakemli   http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/dergiler/makaleler/577/Sayi_577_Makale_05.pdf   Özgün Makale
99
Problems and Solutions for the Marketability of the Province of Şanlıurfa Şanlıurfa İlinin Pazarlanabilirliğine Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri
ZENGİN BURHANETTİN,ERKOL GÜL , IJSES-Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi - IJSES-International Journal of Social and Economic Sciences, 2013
Uluslararası   Hakemli   SCOPUS, EPSCO, INDEX COPERNICUS, FISHLIT, DOAJ   Özgün Makale
100
Usage Levels of Local Foods on the Menus of Rural Tourism Establishments Sample of Gelveri Yöresel Yemeklerin Kırsal Turizm İşletmeleri Mönülerinde Kullanım Düzeyleri Gelveri Örneği
HATİPOĞLU AYSU,ZENGİN BURHANETTİN,BATMAN ORHAN,ŞENGÜL SERKAN , IJSES-Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi - IJSES-International Journal of Social and Economic Sciences, 2013
Uluslararası   Hakemli   SCOPUS, EPSCO, INDEX COPERNICUS, FISHLIT, DOAJ   Özgün Makale
101
2008 2009 Ekonomik Krizinin Türkiye Seyahat İşletmelerinin Pazarlama Kararlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma A Research on the Effects of the 2008 2009 Global Financial Crisis on Marketing Decisions of Travel Agencies in Turkey
ZENGİN BURHANETTİN,ŞEN LÜTFİ MUSTAFA , Bartın İİBF Dergisi, 2012
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, ASOS, ULAKBİM   Özgün Makale
102
Tarihi Alanların Yayalaştırılmasının Turist Memnuni yetine Etkileri Sultan Ahmet Meydanı Örneği The Affect of Pedestrianization of Historic Areas on Tourist Satisfaction The Sapmle of Sultan Ahmet Square
ZENGİN BURHANETTİN,AKYÜZ MERAL , IJSES-Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi - IJSES-International Journal of Social and Economic Sciences, 2012
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, INDEX COPERNICUS; SCOPUS; EMBASE; FISLIT; DOAJ   Özgün Makale
103
The Differences Marketing Thoughts of Tourism Management in Global Crises Atmosphere The Reflection of Egypt and Tunisia Political Crises to Turkey Kriz ortamında Turizm İşletmelerinin Pazarlama Anlayışındaki Farklılıklar Mısır ve Tunus Siyasal Krizlerinin Türkiye ye Yansıması
ZENGİN BURHANETTİN,ŞAHİN İSMAİL , Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2012
Uluslararası   Hakemli   INDEX COPERNİCUS, ULAKBİM, ASOS   Özgün Makale
104
Türk Turizm ve Otelcilik Sektöründe Rekabet ve Rekabeti Etkileyen Faktörlerin Otel İşletmelerine Yönelik Değerlendirilmesi Competition in Turkish Tourism and Hotel Industry and Evaluation of Factor Affecting Competition in the Hotel Industry
ZENGİN BURHANETTİN,UYAR HANDE , Bartın İİBF Dergisi, 2012
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, ASOS,SOBİAD,GOOGLE AKADEMİKK   Özgün Makale
105
A Research on Sufficiency of University Education about Satisfaction of University Student s Career Expectations Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Beklentileriyle İlgili Aldıkları Üniversite Eğitiminden Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN,ŞEN LÜTFİ MUSTAFA,SOLMAZ SEYİT AHMET , Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
106
Konaklama İşletmelerinde Dış Müşteri Tatmininin İlişkisel Pazarlama Bağlamında İncelenmesi Investigation of Relationship Marketing Context external customer satisfaction in Hospitality Businesses
ZENGİN BURHANETTİN,ÖZTÜRK İLKER , Akademik İncelemeler Dergisi- SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, COLUMBIA INTERNATIONAL AFFAIRS ONLINE, INDEX Copernicus, Social Services Abstracts, Linguistics and Lenguage Behavior Abstracts,   Özgün Makale
107
Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Reel ve Moneter Etkileri Real and Monetary Effects on Tourism Sector on Turkish Economy
ZENGİN BURHANETTİN , Akademik İncelemeler Dergisi Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, COLUMBIA INTERNATIONAL AFFAIRS ONLINE, INDEX Copernicus, Social Services Abstracts, Linguistics and Lenguage Behavior Abstracts,   Özgün Makale
108
The Importance of Corporate Image in Accommodation Sector and the Factors Affecting Preferences Konaklama Sektöründe Kurumsal İmajın Önemi ve Tüketici Tercihlerine Etkileri
ZENGİN BURHANETTİN, GÜRKAN ZAFER , Journal of Azerbaijan Studies, 2009
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Destinasyon Kavramının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünsel Bir İnceleme
AKYOL CEYHUN,ZENGİN BURHANETTİN , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (TURAD), 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
2
The Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Hospitality Industry: A Case Study
ŞENGEL ÜMİT,ÇEVRİMKAYA MUSTAFA,IŞKIN MERVE,ZENGİN BURHANETTİN,SARIIŞIK MEHMET , JOTAGS - Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
3
The Relationship Between Professional Expectations, ProfessionalCommitment and Occupational Change tendency of Tourism Students - Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Arasındaki İlişki
ZENGİN BURHANETTİN,IŞKIN MERVE,ŞENGEL ÜMİT , Kocaeli University Journal of Social Sciences, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
4
Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Bilecik İli Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Analizi
VATAN AHMET,ZENGİN BURHANETTİN , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
5
Destinasyon İmaj Algısına Yönelik Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma: Kemaliye Örneği
TAŞ MUHAMMED,AKYOL CEYHUN,ZENGİN BURHANETTİN , IGGE - International Journal of Geography and Geography Education, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
6
Problems of Internationalization in Travel Enterprises and Analysis of Solution Proposals in Conceptual Context - Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi
TAŞ MUHAMMED,ZENGİN BURHANETTİN , EKİMAD - Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 2019
Ulusal   Hakemli   Scientific Indexing Services (SIS), Internatıonal Scientific Indexing, DRJI, Journal Factor, Google Scholar, ResearchBıb İndex   Özgün Makale
7
Sosyal Medyanın Turistlerin Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi: Erzincan-Kemaliye Örneği
TAŞ MUHAMMED,ÜNAL AHMET,ZENGİN BURHANETTİN , JOTAGS Journal of Tourism and Gastronomy Studies,, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
8
Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimleri ve Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
AKYOL CEYHUN,ZENGİN BURHANETTİN,AKKAŞOĞLU SÜLEYMAN,ULAMA ŞEVKİ , Turkish Studies, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
9
The Effects of Conference and Exhibition Organizations on Tourism Industry: A Case of EMITT - Kongre ve Fuar Organizasyonlarının Turizm Sektörüne Etkileri: EMİTT Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL ÜMİT , TURAR - The Jounal of Tourism Research, 2018
Ulusal   Hakemli   ASOS Indexing   Özgün Makale
10
YAVAŞ ŞEHİRLERİN (CITTA-SLOW) PAZARLANMASI: GÖYNÜK ÖRNEĞİ
ZENGİN BURHANETTİN,GENÇ KORAY , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi - MANAS Journal of Social Studies, 2018
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
11
2023 Türkiye Turizm Stratejisi Kapsamında Kırsal Turizmin Değerlendirilmesi
DURSUN CİHAN,DEMİRAL MESUT,ZENGİN BURHANETTİN,BATMAN ORHAN , Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemli   Academic Resource Index (Research Bib), asos indeks   Özgün Makale
12
Determination of Sectorial Perspectives of Students Who Have Tourism Education at Undergraduate Level: Sakarya University Example - Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre Bakış Açılarının Belirlenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,BAYRAM GÖZDE , Journal of Recreation and Tourism Research, 2017
Ulusal   Hakemli   Ulrichs, AbstractingIndexing, Global Impact Factor, DRJI, Researcb Bible   Özgün Makale
13
Effects of Applied Competitive Advantages in Providing Innovative Activities in Hotel Management: The Case of Eastern Marmara - Otel İşletmelerinde Uygulanan İnovatif Faaliyetlerin Rekabet Avantajı Üzerine Etkileri: Doğu Marmara Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,Dursun Cihan , TURAR - Turizm Araştırmaları Dergisi - Journal of Tourism Researches, 2017
Ulusal   Hakemli   Ulrichs, ASOS index   Özgün Makale
14
Konaklama İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Şekillerinin Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
ZENGİN BURHANETTİN,ARICI SEMİH , Journal of Business Research - Turk, 2017
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
15
Seyahat Edenlerin Bilgi Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi
ZENGİN BURHANETTİN,ARICI SEMİH , ASOS Journal - The Jpurnalo of Academic Social Science, 2017
Ulusal   Hakemli   Ulrich, Sobiad Cite Factor, Index Copernicus, Academic Keys Asos, Open AcademicJournal Index, Research Bible, Akademik Dizin, İsam, Indian Citation Index, Turk Egitimİndeksi, Sjournal Index, Journal Index.Com, Advanced Science Index, Ajns, Acar Index.Com,Science Library Index, Scholars Impact, Sparc, Scholarsteer, I2or, Asrpc   Özgün Makale
16
The Effects of social Media’s Using Marketing Decisions in Travel Agencies - Seyahat İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımının Pazarlama Kararlarına Etkisi: Sakarya Örneği
ZENGİN BURHANETTİN,GENÇ GÖKHAN , Journal of Recreation and Tourism Research, 2017
Ulusal   Hakemli   Ulrichs, AbstractingIndexing, Global Impact Factor, DRJI, Bible   Özgün Makale
17
İstanbul’daki Turistik Otel İşletmelerinde Çalışan İş Görenlerin Örgütsel Uyumsuzluk Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
ŞEN LÜTFİ MUSTAFA,ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL ÜMİT , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
18
3 1 Eğitim Modeli Kapsamında İşletmelerde İstihdam Edilen Turizm Önlisans Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Tutumları Sakarya Üniversitesi Örneği
YILDIRGAN RECEP,BAYSAL HÜMEYRA,ZENGİN BURHANETTİN , Nişantaşı Üniversitesi SBE Dergisi - NİŞANTAŞI UNIVERSITYJOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2016
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
19
Determining The Attitudes Of Tourism Students Who Has Taken Automation Courses Towards Frontdesk Automation Programs - Otomasyon Dersi Alan Turizm Öğrencilerinin Önbüro Otomasyon Programlarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
ZENGİN BURHANETTİN,Bozkurt Emre , TURAR Turizm Araştırmaları Dergisi - Journal of Tourism Researches, 2016
Ulusal   Hakemli   ASOS Index   Özgün Makale
20
How is the Turkey in Farm Tourism Türkiye Çiftlik Turizminin Neresinde
ZENGİN BURHANETTİN,SAVGIN ELMAS CEREN , Balikesir University The Journal of Social Sciences Institute, 2016
Ulusal   Hakemli   Ulakbim, Asos, MLA-Modern Language Association, Ebscohost, Index Copernicus, Turk Eğitim Indeksi,   Özgün Makale
21
Turizm Rehberliği Eğitimi Müfredatlarının Uygulama Yeterliliğinin Profesyonel Turist Rehberleri Bakış Açısıyla İrdelenmesi - An Evaluation for Professional Tourist Guidance Education
EKER NURAY,ZENGİN BURHANETTİN , TURAR Turizm Araştırmaları Dergisi - Journal of Tourism Researches, 2016
Ulusal   Hakemli   ASOS İndex   Özgün Makale
22
Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin 3 1 Eğitim Modeli Kapsamındaki Uygulama Öğrencilerine Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi Sakarya Üniversitesi Örneği
YILDIRGAN RECEP,BAYSAL HÜMEYRA,ZENGİN BURHANETTİN , Nişantaşı Üniversitesi SBE Dergisi - NİŞANTAŞI UNIVERSITYJOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2016
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
23
Engelli Turizmi Kapsamında Müzelerde Ulaşılabilir UygulamalarınTespitine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz A Comparative Analysis Accesible Aplications in Museums as Part of Disabled Visitors
YENİŞEHİRLİOĞLU EMİRHAN,BAŞ MERVE,ZENGİN BURHANETTİN , Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
24
Butik Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir İnceleme Facebook Örneği A Researh on The Boutique Hotels Social Media Use Facebook Sample
ZENGİN BURHANETTİN,ERYILMAZ BURAK , Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi & Kastamonu University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 2014
Ulusal   Hakemli   EBSCO, ASOS, ARAŞTIRMAX   Özgün Makale
25
Bölgesel Otel İşletmelerinde Sosyal Medyanın Kullanılması Sakarya Örneği Social Media Usage of Local Hotel Businesses The Case of Sakarya
ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL ÜMİT,ŞEKER MUSTAFA , Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Nişantaşı University Journal of Social Science, 2014
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
26
Sosyal Medyada Konaklama İşletmelerine Yönelik Tüketici Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma A Research on Customer Approach Towards Hotels at Social Media
ZENGİN BURHANETTİN,ERYILMAZ BURAK , İşletme Bilimi Dergisi - The Journal of Business Science, 2014
Ulusal   Hakemli   ASOS   Özgün Makale
27
An Activity Based Budgeting Model Suggestion For Hotel Enterprises Otel İşletmeleri İçin Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Modeli Önerisi
ZENGİN BURHANETTİN,ŞEN LÜTFİ MUSTAFA,PAZARÇEVİREN SELİM YÜKSEL , SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi - JTHM, Journal of Travel & Hospitality Management, 2013
Ulusal   Hakemli   ASOS   Özgün Makale
28
Kocaeli İli nin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Evaluation of the Province Alternative Tourism Potential of Kocaeli
ZENGİN BURHANETTİN,FATMA ÖZÇELİK HEPER , TURAR, Turizm ve Araştırma Dergisi, 2013
Ulusal   Hakemli   ASOS   Özgün Makale
29
Ekoturizm kaynaklarının Geliştirilmesi Doğu Marmara Bölgesi Örneği Improvement of Ecotourism Resources a Sample Eastern Marmara Region
AKAY BAYRAM,ZENGİN BURHANETTİN , KMU-Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
30
Karaman ın Mağara Turizmi Potansiyeli ve Turizm Açısından Kullanılabilirliği Karaman s Caves Tourism Potential and Availability of Tourism
ZENGİN BURHANETTİN,BATMAN ORHAN,ARPACI ÖZGÜR , KMU-Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
31
Analysis of Tourism Enterprises Operating in Sakarya Sakarya da Faaliyet Gösteren Turizm İşletmelerinin Analizi
ZENGİN BURHANETTİN , KATRE Dergisi - Sakarya - TÜRKİYE, 2009
Ulusal   Hakemsiz     Özgün Makale
32
Seyahat Acentalarının Pazarlama Faaliyetlerinde Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri
ZENGİN BURHANETTİN, SEN LUTFI MUSTAFA , Pazarlama Dünyası Dergisi, 2006
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
33
Turizm Sektöründe Marka ve İmaj Oluşturmanın Müşteri Talebine Etkileri
ZENGİN BURHANETTİN, iLDENiZ HALUK , Pazarlama Dünyası Dergisi, 2005
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
34
Sapanca Yöresine Civar Şehirlerden Gelen Yerli Turistlerin Özel Sektör İşletmeleri ve Yerel Yönetimlerden Beklentileri
ZENGiN BURHANETTiN, YILDIRGAN RECEP , Ali Fuat Cebesoy'a Armağan Kitabı, 2004
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
35
Yerel Yönetimlerde Hizmet Performansının Geliştirilmesinde Kaliteye Dayalı Hizmet İçi Eğitimin Önemi ve Bir Uygulama
ZENGiN BURHANETTiN, GÜMÜS iSMAiL , Beklenen Mahali İdareler Dergisi, 2000
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
36
Konaklama İşletmelerindeki Müşteri İlişkilerinde İletişimin Önemi ve Bir Uygulama Örneği
ZENGiN BURHANETTiN, GÜMÜS iSMAiL , Turizmde Seçme Makaleler, 1999
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
37
Contribution to the Economy and Tourism of the Gold Exchange Altın Borsasının Ekonomiye ve Turizme Katkısı
ZENGİN BURHANETTİN,KARAKAYA GALİP , DÜNYA Ekonomi-Politika Gazetesi, 1997
Ulusal   Hakemsiz     Özgün Makale
38
Quality Costs and Accounting in Service Businesses Hizmet İşletmelerinde Kalite Maliyetleri ve Muhasebesi
ZENGİN BURHANETTİN,GÜMÜŞ İSMAİL , DÜNYA Ekonomi-Politika Gazetesi - İstanbul - TÜRKİYE, 1997
Ulusal   Hakemsiz     Özgün Makale
39
The Importance of Forest Existence and its Contribution to the Environment Nature and Human Relations Tabiat İnsan İlişkilerinde Orman Varlığının Önemi ve Çevreye Katkıları
ZENGİN BURHANETTİN,ÇAYIR CEVDET,ŞEN METİN , Yeni Sakarya Gazetesi - Sakarya - TÜRKİYE, 1997
Ulusal   Hakemsiz     Özgün Makale
40
Turizm Coğrafyasının Turistik Ürün ve Talebe Etkileri The Effects of Tourism Geography on Tourist Product and Demand
ZENGİN BURHANETTİN , Turizmde Seçme Makaleler, 1996
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
41
The Importance of Natural Resources Doğal Kaynakların Önemi
ZENGİN BURHANETTİN , DÜNYA Ekonomi Politika Gazetesi - İstanbul - TÜRKİYE, 1996
Ulusal   Hakemsiz     Özgün Makale
42
Sapanca Gölü Havzasındaki Çevre Değerlerinin Turizm Açısından İncelenmesi
ZENGiN BURHANETTiN , Prof.Dr.Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı, 1995
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
43
Comparison of Tourism Potentials of Turkey and Spain Sahip Oldukları Turizm Potansiyeli Bakımından Türkiye ve İspanya
ZENGİN BURHANETTİN,ÇAYIR CEVDET , DÜNYA Ekonomi-Politika Gazetesi - İstanbul - TÜRKİYE, 1995
Ulusal   Hakemsiz     Özgün Makale
44
Relations of Natural Environment and Tourism Doğal Çevre ve Turizm İlişkileri
ZENGİN BURHANETTİN,ÇAYIR CEVDET , DÜNYA Ekonomi-Politika Gazetesi - İstanbul - TÜRKİYE, 1995
Ulusal   Hakemsiz     Özgün Makale
45
Sapanca Gölü ve Çevresinin Genel Görünümü
ZENGİN BURHANETTİN , Turizmde Seçme Makaleler, 1991
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Destinasyon İmajı ve İkonların Destinasyon İmajına Etkilerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği Proje No: 2017-60-02-007
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
2
Doğu Karadeniz Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Artvin Destinasyonu Örneği
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
3
Doğu Karadeniz Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Artvin Destinasyonu Örneği
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
4
Bitlis İli Turizm Potansiyelinin GZFT - SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
5
Türk Halkının Helal Turizme Bakış Açısı: Sakarya İli Örneği
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
6
”Kastamonu ve Sakarya Üniversitesi ve Lise Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerinin Ölçülmesi”
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
7
Motivasyon Araçlarının Algılanmasında Tatile Çıkmanın İşveren ve Yöneticiler Üzerine Etkisi: Sakarya Örneği
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
8
Mobbing ve Motivasyon İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
9
Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Satınalma Davranışlarının Belirlenmesi: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
10
MOBİNG VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
11
OTEL İŞLETMELERİNİN YİYECEK İÇECEK SATINALMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
12
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Sakarya Doğa Turizmi Master Olanı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Tamamlandı
13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Master Planı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Devam Ediyor
14
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi nin Otel İşletmeleri nde Uygulanması
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
15
Sakarya nın Rekabet Gücünün Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
16
Sakarya Turizm Arz Kaynakları Tanıtım CD si
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Tamamlandı
BİLİMSEL KİTAP :
1
SOSYAL VE BEŞERÎ BİLİMLERDE ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR-I
Yazarlar : ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ZENGİN BURHANETTİN
2
Dünden Bugüne Sapanca
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA
3
Rekreasyon: Kavram ve Uygulamalar
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA
4
Turizm ve Destinasyon Araştırmaları-II
Yazarlar : ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ZENGİN BURHANETTİN
5
CAPPADOCIA WITH ITS ICONS - İKONALARI İLE KAPADOKYA
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN, EKER NURAY
6
Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I
Yazarlar : TAŞ MUHAMMED, ZENGİN BURHANETTİN
7
Multidisipliner Yaklaşımla Sağlık Turizmi
Yazarlar : ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ZENGİN BURHANETTİN
8
Transition to New Normal After Covid-19
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA
9
Current Social Sciences Research II - Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları II
Yazarlar : YAMAÇ ERDOĞAN ZEYNEP,ZENGİN BURHANETTİN
10
Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması (9P-9C-9E)
Yazarlar : ERYILMAZ BURAK,ZENGİN BURHANETTİN
11
Değişen Pazarlama Dinamiklari Işığında Turizm Pazarlaması (9P-9C-9E)
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ŞEN LÜTFİ MUSTAFA
12
Marka Külliyatı - Brand in All Aspects
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ATASOY BURAK
13
Marka Külliyatı - Brand in All Aspects
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ÇEVRİMKAYA MUSTAFA
14
Önbüro Yönetimi ve Otomasyon Uygulamaları
Yazarlar : AKYOL CEYHUN,ZENGİN BURHANETTİN
15
Önbüro Yönetimi ve Otomasyon Uygulamaları
Yazarlar : BATMAN ORHAN,ZENGİN BURHANETTİN
16
Bir Yerin Tabaktaki Kimliği
Yazarlar : SARIİPEK SEMİH,ZENGİN BURHANETTİN
17
TURİZM OKUMALARI - III
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,SARIİPEK SEMİH
18
Tarihsel Süreç İçerisinde Muş’ta Spor Kültürü
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN
19
Tarihsel Süreç İçerisinde Muş’xxta Spor Kültürü
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN
20
Turizm Rehberliği Mesleği (Dünü - Bugünü - Yarını)
Yazarlar : EKER NURAY,KAYA MUHAMMET CANER,ZENGİN BURHANETTİN
21
TURİZMDE POLİTİKA ve STRATEJİLER
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,UYAR HANDE
22
Turizmde Politika ve Stratejiler
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,AKYOL CEYHUN
23
Turizmde Politika ve Stratejiler
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ERKOL BAYRAM GÜL
24
Cost Control in Food and Beverage Operations - Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN,SARIIŞIK MEHMET
25
International Travel Management - Uluslararası Seyahat İşletmeciliği
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL ÜMİT,Yılmazer Aydın
26
Internatıonal Travel Management - Uluslarararası Seyahat İşletmeciliği
Yazarlar : ERYILMAZ BURAK,ZENGİN BURHANETTİN
27
TURİST REHBERLİĞİ ARAŞTIRMALARI - TOURIST GUIDANCE RESEARCHES
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ERKOL BAYRAM GÜL
28
Algılanan Turizm Etkileri ile Turizme Verilen Destek Arasındaki İlişki
Yazarlar : ERDOĞAN ÇAĞRI,ZENGİN BURHANETTİN
29
Current Approaches in Tourism Marketing - Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ULAMA ŞEVKİ
30
Social Media and Tourism Sosyal Medya ve Turizm Sosyal Medya Kullanımının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkileri Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme
Yazarlar : ERYILMAZ BURAK,ZENGİN BURHANETTİN
31
TURİZM İŞLETMELERİ
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ŞEN LÜTFİ MUSTAFA
32
Uluslararası Otel İşletmeciliği International Hotel Management
Yazarlar : ERYILMAZ BURAK,ZENGİN BURHANETTİN
33
Sakarya Yaylalarının Turizm Açısından Pazarlanabilirliği
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,BİLGİÇ İBRAHİM
34
Turizm İşletmeleri
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN
35
Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında 7P ve 7C
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ŞEN LÜTFİ MUSTAFA
36
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN
37
Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede TURİZM SEKTÖRÜ Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN
38
Turizm İşletmeleri
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN
39
Turkey at the Crossroads Orient Occident
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,BATMAN ORHAN
ANSİKLOPEDİ MADDESİ :
1
A’xxdan Z’xxye Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL ÜMİT,AKYOL CEYHUN,EKER NURAY,SARIİPEK SEMİH,TAŞ MUHAMMED,GENÇ GÖKHAN
2
GASTRONOMİ SÖZLÜĞÜ (A ’xxdan Z’xxye)
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,AKYOL CEYHUN
DERS KİTABI :
1
Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN
2
Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,AKYOL CEYHUN
3
Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,DEMİRKOL ŞEHNAZ,DEMİRTAŞ NİHAT
4
Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,YILDIRGAN RECEP
5
Turizm Coğrafyası Türkiye Genel ve Bölgeler Turizm Coğrafyası
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN
6
Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN
7
Konaklama İşletmelerinde Önbüro Yönetimi ve Önbüro Otomasyon Sistemleri
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN
8
Turizm Coğrafyası
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN
YÜKSEK LİSANS :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - Yiyecek içecek işletmelerinin pazarlanmasında çocuk menüleri: Üretici ve tüketici açısından değerlendirilmesi
Yazarlar : OĞUZHAN TURAN
2
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - İletişim teknolojilerinin iş-yaşam dengesine etkisi: Seyahat acentası örneği
Yazarlar : BURCU YILMAZ
3
Sakarya Üniversitesi - 2018 - 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde afet yönetimi: Yöneticilerin görüşleri üzerine bir araştırma
Yazarlar : MERT EKER
4
Sakarya Üniversitesi - 2018 - 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde stratejik rekabet üstünlüğü ve inovasyon ilişkisi: Marmara örneği
Yazarlar : CİHAN DURSUN
5
Sakarya Üniversitesi - 2018 - Hanehalkı sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin turizm harcamasına etkisi: Sakarya örneği
Yazarlar : GÖKHAN GENÇ
6
Sakarya Üniversitesi - 2017 - Kültür turizmi kapsamında inanç turizminin yerel halk tarafından algılanması: Bilecik örneği
Yazarlar : SEZER KUYUCU
7
Sakarya Üniversitesi - 2017 - Pazarlanabilirlik açısından Tokat ili turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
Yazarlar : EMRE BOZKURT
8
Sakarya Üniversitesi - 2017 - Sosyal medya uygulamaları ile turistik ürün satın alma kararları arasındaki ilişki: Turizm öğrencileri üzerine bir araştırma
Yazarlar : HAKAN TEKİN
9
Sakarya Üniversitesi - 2017 - Turizm eğitimi alan lisans ve önlisans öğrencilerinin turizm endüstrisine yönelik görüşlerinin karşılaştırılması: Sakarya Üniversitesi örneği
Yazarlar : AHMET KIRMIZI
10
Sakarya Üniversitesi - 2015 - Bitlis ilinin kalkınmasında turizmin rolü: Yerel paydaşlar üzerine bir araştırma
Yazarlar : ÜMİT ŞENGEL
11
Sakarya Üniversitesi - 2015 - Profesyonel turist rehberleri bakış açısıyla turizm rehberliği eğitim müfredatlarının uygulama yeterliliği
Yazarlar : NURAY EKER
12
Sakarya Üniversitesi - 2015 - Sakarya destinasyonunun imaj algısına yönelik Sakarya Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma
Yazarlar : ZEYNEP YAMAÇ
13
Sakarya Üniversitesi - 2015 - İnanç turizmi kapsamında umre seyahatlerine katılan müşterilerin memnuniyeti üzerine bir araştırma
Yazarlar : MUHAMMED TAŞ
14
Sakarya Üniversitesi - 2013 - Sosyal mübadele teorisi kapsamında otel işletmeleri çalışanlarınca algılanan toplam turizm etkisi ile turizme verilen destek arasındaki ilişki
Yazarlar : ÇAĞRI ERDOĞAN
15
Sakarya Üniversitesi - 2012 - Hac ve umre organizasyonu düzenleyen işletmelerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri
Yazarlar : GÜL ERKOL
16
Sakarya Üniversitesi - 2012 - Konaklama sektörünün rekabet edebilirlik açısından incelenmesi: Antalya örneği
Yazarlar : HANDE UYAR
17
Sakarya Üniversitesi - 2012 - Turizm eğitiminde yaşanan staj sorunları: Lisans öğrencilerinin görüşlerine yönelik bir araştırma
Yazarlar : ERKAN TÜRKSEVEN
18
Sakarya Üniversitesi - 2011 - Konaklama işletmelerinde örgüt kültürünün pazarlama yeniliğine etkisi: İstanbul örneği
Yazarlar : OSMAN TAŞAR
19
Sakarya Üniversitesi - 2010 - Beş yıldızlı otel işletmelerinde etik uygulamaları:İstanbul örneği
Yazarlar : İSMET BAHADIR
20
Sakarya Üniversitesi - 2010 - Konaklama işletmeleri açısından ağızdan ağıza iletişimin tüketicilerin satın alma kararlarına etkileri: Ankara örneği
Yazarlar : BİLAL DEVECİ
21
Sakarya Üniversitesi - 2010 - Sağlık turizmi açısından Bursa İli'nin pazarlanabilirliği konusunda sağlık çalışanlarının görüşlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Yazarlar : TOLGA ÇETİNKAYA
22
Sakarya Üniversitesi - 2010 - Turizm işletmelerinin personel tedarikinde Türkiye İş Kurumu'nun etkinlik düzeyinin belirlenmesi: İstanbul'da bir alan araştırması
Yazarlar : İSMAİL BİLGİÇLİ
23
Sakarya Üniversitesi - 2010 - Turizm sektöründe faaliyet gösteren aile işletmelerinde yaşanan kurumsallaşma sorunları; İstanbul'da bir araştırma
Yazarlar : CEYHUN AKYOL
24
Sakarya Üniversitesi - 2010 - Turizmde engelli pazarının değerlendirilmesi ve Bodrum örneği
Yazarlar : BURAK ERYILMAZ
25
Sakarya Üniversitesi - 2009 - Konaklama işletmelerinde iç ve dış müşteri tatmininin ilişkisel pazarlama bağlamında incelenmesi: Zincir otel işletmesi örneği
Yazarlar : İLKER ÖZTÜRK
26
Sakarya Üniversitesi - 2009 - Yerel halkın turizmin gelişmesine verdiği desteği etkileyen faktörlerin sosyal değişim teorisi açısından incelenmesi: Alaçatı örneği
Yazarlar : MUSTAFA CEVDET ALTUNEL
27
Sakarya Üniversitesi - 2008 - Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ve faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi'nin otel işletmelerinde uygulanması
Yazarlar : LÜTFİ MUSTAFA ŞEN
28
Sakarya Üniversitesi - 2008 - Konaklama İşletmelerinde Kurumsal İmajın Tüketici Tercihlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Yazarlar : ZAFER GÜRKAN
29
Sakarya Üniversitesi - 2007 - Sakarya yaylalarının turizm açısından pazarlanabilirliği; Sorunlar ve çözüm önerileri
Yazarlar : İBRAHİM BİLGİÇ
30
Sakarya Üniversitesi - 2004 - Otel işletmelerinde örgütsel stres yönetimi (Antalya örneği)
Yazarlar : DOĞAN MURAT ULUYÜKSEL
31
Sakarya Üniversitesi - 2002 - Sinop ili turistik kaynaklarının Türk turizmi açısından değerlendirilmesi
Yazarlar : BÜLENT ESKİCİ
DOKTORA :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - Sağlık turizmi işletmelerinde beklenen hizmet kalitesinin memnuniyete etkisi ile fiziksel yaşam kalitesinin psikolojik yaşam kalitesi üzerinde memnuniyetin aracılık rolü
Yazarlar : SEMİH SARIİPEK
2
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - Turizmde bilişim teknolojileri kullanımı ile örgütsel performans arasındaki ilişkisi: Türkiye'deki dört ve beş yıldızlı oteller örneği
Yazarlar : HAKAN ARSLAN
3
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2022 - Destinasyon imajı ile tavsiye etme niyeti ilişkisinde memnuniyet ve hatırlanabilir deneyimin aracılık etkisinin incelenmesi: Organize turlar üzerine bir araştırma
Yazarlar : MUSTAFA ÇEVRİMKAYA
4
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2022 - Çevre dostu otel uygulamalarının sadakat ve tavsiye etme niyetine etkisinde memnuniyetin aracı rolü
Yazarlar : GÖKHAN GENÇ
5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - Turizmde nöropazarlama uygulamaları: Super Bowl reklamları örneği
Yazarlar : AKIN AKPUR
6
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - İkonaların algılanan değerinin destinasyon imajı ve davranışsal niyete etkileri: Kapadokya örneği
Yazarlar : NURAY EKER
7
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2020 - Doğu Karadeniz turizminin geliştirilmesine yönelik bir araştırma: Artvin destinasyonu örneği
Yazarlar : CEYHUN AKYOL
8
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Destinasyon imaj algısı ve sürdürülebilir destinasyon pazarlaması: Kemaliye destinasyonu örneği
Yazarlar : MUHAMMED TAŞ
9
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Otel işletmelerinde psikografik pazar bölümlendirme ve hedef pazarların analizine yönelik nitel bir araştırma
Yazarlar : ZEYNEP YAMAÇ ERDOĞAN
10
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2019 - Türkiye'nin turizm talebini etkileyen faktörlerin sosyo-ekonomik açıdan ampirik olarak değerlendirilmesi
Yazarlar : ÜMİT ŞENGEL
11
Sakarya Üniversitesi - 2018 - Konaklama işletmelerinin sosyal medya kullanım şekillerinin tutum ve satın alma niyeti üzerindeki etkisi
Yazarlar : SEMİH ARICI
12
Sakarya Üniversitesi - 2017 - Motivasyon araçlarının algılanmasında tatile çıkmanın işveren ve yöneticiler üzerine etkisi: Sakarya örneği
Yazarlar : İSMAİL BİLGİÇLİ
13
Sakarya Üniversitesi - 2016 - Çiftlik turizmine yönelik kavramsal bir model önerisi
Yazarlar : ELMAS CEREN SAVGIN
14
Sakarya Üniversitesi - 2015 - Destinasyon pazarlaması kapsamında Bilecik ili turizminin değerlendirilmesine yönelik paydaş analizi
Yazarlar : AHMET VATAN
15
Sakarya Üniversitesi - 2015 - Mobbing ve motivasyon arasındaki ilişki: Turist rehberleri üzerine bir araştırma
Yazarlar : GÜL ERKOL
16
Sakarya Üniversitesi - 2015 - Otel işletmelerinin yiyecek-içecek satın alma davranışlarının belirlenmesi: Beş yıldızlı otel işletmeleri üzerine bir araştırma
Yazarlar : HANDE UYAR
17
Sakarya Üniversitesi - 2014 - Sosyal medya kullanımının müşteri tercihleri üzerine etkileri: Konaklama işletmelerinde bir inceleme
Yazarlar : BURAK ERYILMAZ
18
Sakarya Üniversitesi - 2013 - Konaklama işletmelerinde faaliyet tabanlı bütçeleme ve beş yıldızlı otel işletmesi uygulaması
Yazarlar : LÜTFİ MUSTAFA ŞEN
ÜYELİKLER :
1
Sakarya Ünv. Turizm Topluluğu - Başkan - 2015 - 2018
2
SAÜ Kızılay Topluluğu - Onursal Başkan - 2011 - 2014
3
SAKARYA TURİZM PLATFORMU - Üye - 2009 - 2018
4
Sakarya Fahri Trafik Müfettişleri Derneği - Üye - 2008 - 2013
5
Sakarya Fahri Trafik Müfettişleri Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi - 2006 - 2008
6
SAÜ Turizm Topluluğu - Onursal Başkan - 2003 - 2007
7
Sakarya Kültür ve Tabiatını Koruma Derneği - Üye - 2001 - 2015
8
TÜRMOB - Üye - 1999 -